Szavazás

Honnan hallott rólunk?
 

Iskolánkról

A Fókusz Gimnázium és Szakképző Iskola érettségizett fiatalok, és felnőttek számára nyújt különböző szakképesítési lehetőségeket.

Az államilag elismert (az Országos Képzési Jegyzékben - OKJ - szereplő) képzéseink alap, közép, emelt és felsőfokú szinteken nappali és esti tagozaton is működnek. Intézményünk Miskolc belvárosának szívében a Kazinczy utcán található, könnyebbséget jelentve ezzel a vidékről bejáró diákjaink részére is.

Célunk, hogy az egyéni igényekhez igazodva, a lehetőségek széles skáláját nyújtva, a mindennapi élet sikeréhez segítsük hallgatóinkat és olyan szakembereket képezzünk akik bármely Cég fejlődését segíteni tudják szakértelmükkel.

Iskolánk oktatási profilja minőségi szakmai és nyelvi valamint interaktív multimédiás oktatás.

Az iskola fejlesztése, modernizációja, piacképessé tevése folyamatos feladata az iskola vezetésének és tanári gárdájának.

Kiemelt feladatunk, hogy diákjainknak segítséget nyújtsunk a könnyebb elhelyezkedésben. Hisszük, hogy egy jól választott szakma megválasztásával, illetve idegen nyelvek elsajátításával komoly eséllyel indulhatnak a munkavállalás területén.

Számos főiskolával, egyetemmel szoros együttműködést ápolunk annak érdekében, hogy esélyesebben kerüljenek diákjaink egy-egy felsőoktatási intézménybe.

A nyelvoktatás szerkezete megfelel a modern kor követelményeinek. Diákjaink minden igényt kielégítő interaktív multimédiás termekben tanulhatják a nyelvet, mely könnyebbé és hatékonyabbá teszi az oktatásunkat. Tanóráinkon maximálisan törekszünk a célnyelv minél nagyobb arányú használatára. Tanáraink csak a legszükségesebb esetekben, például nyelvtani magyarázatoknál használják a magyart. Oktatóink nem előadást tartanak, hanem szakértők, türelmes segítséget nyújtanak a tanulóknak a nyelv elsajátításához. Mindenki lehetőséget kap a kreatív megnyilatkozásra a célnyelven. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, nem csak a nyelvvizsgapapír számít, hanem az életszerű, folyamatos, használható nyelvtudás is. Ehhez nyújtunk segítséget ezen eszközökkel. Idegen nyelvi képzéseink során nagy hangsúlyt fektetünk tanulóink egymásra épülő szintrendszerben történő oktatására. Kezdő szintű csoporttól a haladó szintig szelektáljuk diákjainkat, gondosan ügyelve arra, hogy adott csoportban a megfelelő tudású hallgatók kerüljenek.

A tankönyvek kiválasztásánál könyvek széles skáláját kínáljuk az oktatáshoz

A szakmai gyakorlatok tárházát folyamatosan tágítjuk. Ennek érdekében több multinacionális nagyvállalattal állunk kapcsolatba, ezáltal is biztosítva diákjaink hatékony szakmai gyakorlatát.

A tanulás mellett ne feledjük a kikapcsolódást sem. Számos belföldi és külföldi osztálykirándulást szervezünk. Nagy hangsúlyt fektetünk a kultúra és művészet pártolására is. Rengeteg fiatal művésznek biztosított már bemutatkozási lehetőséget iskolánk és indította el karrierjét a művészet útján.

 Diákbálunk, óévbúcsúztatónk, klubjaink mind mind diákjaink mindennapjainak színesítésére szolgálnak.

Folyamatosan részt veszünk az olyan - diákjainkat is érintő - közéleti, városi rendezvényeken, melyek a hallgatóink előrejutását segítik.

 

Reméljük felkeltettük érdeklődésüket és mihamarabb elégedett hallgatóink között köszönthetjük.

 

 

                                                                                                                                        Fókusz Gimnázium és Szakképző Iskola Vezetősége